Váš osobný darčekový poradca

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Reforma pravidiel EÚ o ochrane údajov 2019

Všetky osobné údaje, ktoré sú získané počas Vašej návštevy na našich stránkách sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Evidencia osobných údajov na webe

Z technických dôvodov sú počas času, ktorý strávite na našej stránke zaznamenávané IP adresy, ktoré Vám boli pridelené Vaším poskytovateľom internetu; čas, ktorý strávite na našej stránke; z akých stránok ste sa dostali na našu webovú stránku; konkrétne podstránky, ktoré navšívite a ďalšie. S týmito údajmi zaobchádzame so zvýšenou opatrnosťou, nakoľko sa považujú za osobné údaje.

S cieľom zistiť preferencie jednotlivých návštevníkov našej stránky, používajú naše systémy cookies. Na základe preferencií jednotlivcov vieme následne prispôsobiť obsah stránky podľa ich záujmu. Cookies sú textové súbory, ktoré Váš internetový prehliadač uloží na Váš počítačový disk. V prípade, ak si Cookies neželáte ukladať, máte možnosť ich deaktivovať v internetovom prehliadači, ktorý používate, vzhľadom na to, že sa jedná o Váš osobný údaj. Taktiež možete napísať na náš mail info@darcekista.sk, v prípade ak si neželáte používať Cookies. 

Právnické pojmy

Spracúvanie osobných údajov, ako právnicky pojem predstavuje súbor spracovateľských operácií alebo spracovateľskú operáciu so súbormi osobných údajov alebo s osobnými údajmi, a to hlavne na získanie, znaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uchovanie, zmenu, vyhľadanie, prehliadanie, využitie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, kombinovanie či preskupovanie, vymazanie, obmedzenie, bez ohľadu na to či sa vykonáva neautomatizovanými či automatizovanými prostriedkami.

Osobné údaje sa na uvedené účely uchovávajú u prevádzkovateľa 5 rokov, pokiaľ osobitné právne predpisy (účtovnícke, pracovno-právne, daňové predpisy, archivácia) neustanovujú inak alebo pokiaľ neodvoláte svoj súhlas (za podmienky, že osobitný predpis neustanovuje Váš údaj naďalej archivovať).

Záruka bezpečnosti na našom webe

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Zaviedli sme rozličné systémy na ochranu Vašich údajov. Naša internetová stránka obsahuje zabezpečný protokol https. V prípade, ak by prišlo k hackerskému útoku na našu stránku alebo by bola naša stránka napadnutá iným spôsobom a hrozil by únik dát, kontaktujeme Vás do 72 hodín.

Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Nakoľko spracúvame Vaše osobné údaje, ste oprávnený byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa, teda osoby, ktorá spracováva Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je internetový portál www.darcekista.sk

Naša internetová stránka sprostredkováva odkazy na produkty a služby tretích strán. Internetové stránky tretích strán majú osobitné podmienky ochrany osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov tretích strán sú nezávisle od našich. Z tohto dôvodu, nie sme právne zodpovedný za aktivity a obsah týchto tretích strán. Aj napriek tomu sa snažíme udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti. Ak by ste mali podozrenie na nekalé správanie týchto tretích strán, informujte nás prostredníctvom mailu na info@darcekista.sk

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj:

Službu Hotjar používame, aby sme lepšie porozumeli potrebám našich používateľov a optimalizovali túto službu a skúsenosti. Hotjar je technologická služba, ktorá nám pomáha lepšie pochopiť skúsenosti našich používateľov (napr. Koľko času trávia na ktorých stránkach, na ktoré odkazy sa rozhodnú kliknúť, čo používatelia robia a nepáčia sa im atď.), A to nám umožňuje budovať a udržujeme naše služby pomocou spätnej väzby od používateľov. Hotjar používa súbory cookie a ďalšie technológie na zhromažďovanie údajov o správaní našich používateľov a ich zariadeniach. Zahŕňa to adresu IP zariadenia (spracovanú počas vašej relácie a uloženú v identifikačnej podobe), veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia), informácie o prehliadači, geografická poloha (iba krajina) a preferovaný jazyk používaný na zobrazenie. náš web. Hotjar ukladá tieto informácie v našom mene do pseudonymizovaného užívateľského profilu. Spoločnosť Hotjar je zmluvne zakázaná predávať akékoľvek údaje zhromaždené v našom mene.

Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Poskytovateľ služby Google AdSense, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Tieto podmienky sú platné od 22.05.2018
 
Viac informácií o GDPR sa dozviete tu:
  1. ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  2. Európska komisia - Reforma pravidiel EÚ o ochrane údajov 2018
  3. eugdpr.org
  4. https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
  5. https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
  6. https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar